Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. cookies

Terapia psychologiczna


Terapia behawioralno-relaksacyjna

Terapia psychologiczna

prowadzona dla pacjentów oddziałów rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej, komercyjnej.

Terapia behawioralno-relaksacyjna odbywa się każdego dnia od poniedziałku do piątku i trwa 30 minut. Pierwsze kilka sesji jest etapem nauki, podczas której stopniowo uczymy się głębokiej relaksacji.

Zajęcia prowadzone są przy zastosowaniu następujących metod: Treningu Autogennego Schulza, muzykoterapii, wizualizacji. Mają one na celu wprowadzenie pacjenta w stan relaksu i odprężenia – zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Konsekwencją tego odprężenia jest eliminacja negatywnych emocji, regeneracja organizmu, poprawa samopoczucia.

Trening Autogenny Schultza jest metodą opracowaną przez J. H. Schultza. Przed rozpoczęciem treningu ćwiczący przyjmuje wygodną pozycję ciała. W trakcie treningu utrzymuje ciało w bezruchu, stara się zwolnić i wyregulować rytm oddychania, wyciszyć się i osiągnąć całkowity spokój psychiczny. Stan wyłączenia się z otoczenia i wzmożenia wewnętrznej kontroli przyspiesza np. wsłuchiwanie się w swój oddech i koncentrowanie na tej czynności całej uwagi. Prowadzący wypowiada treść treningu, czemu towarzyszy spokojna, relaksacyjna muzyka. Trening Autogenny Schultza składa się z sześciu ćwiczeń. Z zamkniętymi oczami osoby relaksujące się powtarzają w myślach zdania formuły podawane przez prowadzącego. Dotyczą one odczuwania: masy ciała; ciepła; rytmu serca; oddechu; splotu słonecznego; chłodu czoła.

Należy pamiętać, że relaksacja nie chroni przez wyzwaniami, przykrymi doświadczeniami czy problemami, ale pomaga realniej spojrzeć na zaistniałe komplikacje oraz daje siłę, aby spokojnie je znosić i właściwie rozwiązać.Indywidualna terapia psychologiczna

prowadzona dla pacjentów oddziałów rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej, komercyjnej.

Indywidualną konsultacją psychologiczną objęty jest każdy z pacjentów oddziału rehabilitacji neurologicznej w początkowym okresie pobytu. Terapia psychologiczna prowadzona jest zgodnie z potrzebami indywidualnymi każdego pacjenta. Ma ona na celu ocenę kondycji psychicznej danej osoby przy użyciu narzędzi psychologicznych oraz ustalenie planu dalszej terapii.

Psycholog jest osobą, do której udajemy się zarówno z problemami związanymi z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym (trudności z adaptacją, stres związany z pobytem, tęsknota za rodziną), jak i problemami, jakie pojawiają się w naszym życiu osobistym (rodzinnym, zdrowotnym). Psycholog zapewnia rozmowę, doradztwo, wsparcie psychologiczne przy zachowaniu zasad dyskrecji, intymności, tajemnicy zawodowej.Oddziaływania psychologiczne w formie psychoedukacji

prowadzone podczas turnusu rehabilitacji leczniczej dla osób w ramach prewencji rentowej ZUS.

Psychoedukacja odbywa się każdego dnia od poniedziałku do piątku i trwa 30 minut. Prowadzona jest w formie ćwiczeń warsztatowych oraz wolnej dyskusji pomiędzy uczestnikami grupy.

Zajęcia te mają na celu wzbogacenie wiedzy uczestników na niżej przedstawione tematy, zacieśnienie relacji w grupie, autoanalizę własnej osoby.

Podczas ćwiczeń poruszane są następujące tematy:
radzenie sobie ze stresem czyli np.:
- jak prawidłowo gospodarować swoim czasem?
- jak zmienić stresogenne sposoby myślenia?
- jak konstruktywnie wyznaczać sobie cele?
emocje pozytywne np.:
- czy i ewentualnie jak zwiększyć ilość emocji pozytywnych?
- po czym rozpoznajemy doświadczanie u drugiej osoby, ale również u siebie samego danej emocji?
- czy zawsze bezbłędnie interpretujemy emocje?
emocje negatywne np.:
- skąd biorą się i po co doświadczamy emocji negatywnych?
- jak sobie radzić z negatywnymi emocjami?
- jaką rolę mają nasze nastawienia i przekonania w tworzeniu emocji negatywnych?
problemy związane z pracą np.:
- jakie problemy miewamy w pracy i jak mogą mieć one wpływ na inne sfery naszego życia?
- kiedy mówimy o wypaleniu zawodowym?
- jak radzić sobie z problemami w pracy?
Zakres oraz tematyka zajęć jest dostosowywana oraz modulowana w zależności od potrzeb danej grupy.Indywidualne konsultacje psychologiczne

prowadzone podczas turnusu rehabilitacji leczniczej dla osób w ramach prewencji rentowej ZUS.

Indywidualna konsultacja psychologiczna odbywa się minimum jeden raz w trakcie całego turnusu – w pierwszym dniu pobytu. Ma ona na celu ocenę ogólnej kondycji psychicznej danej osoby, rozmowę oraz zapewnienie wsparcia psychicznego.

W razie potrzeby, każda z osób przebywających na turnusie ma stały dostęp do psychologa oraz możliwość odbycia indywidualnego spotkania.

Psycholog jest osobą, do której udajemy się zarówno z problemami związanymi z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym (trudności z adaptacją, stres związany z pobytem, tęsknota za rodziną), jak i problemami, jakie pojawiają się w naszym życiu osobistym (rodzinnym, zdrowotnym). Psycholog zapewnia rozmowę, doradztwo, wsparcie psychologiczne przy zachowaniu zasad dyskrecji, intymności, tajemnicy zawodowej.

Grupa Lux Med Sp. z o.o.

LUX MED Tabita Sp. z o.o.
ul. Długa 43
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 737 64 00
e-mail: tabita(at)luxmed.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
przez LUX MED Tabita Sp. z o.o. - Tabita.waw.pl
Strzałka do góry