Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. cookies

Cennik usług

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Tabita

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Tabita oferuje opiekę na najwyższym poziomie. Nasi lekarze i personel pomocniczy dbają o Pacjentów przez całą dobę, każdego dnia, opieka prowadzona jest według ustalonego planu pielęgnacyjnego, wskazań medycznych oraz indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta.

Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań i osobistych odwiedzin.

PDF
Tabita
Cennik usługPOBYT OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

4 690 zł
 • Pobyt komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ – opłata miesięczna obejmuje:
   1. całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i pielęgnacyjną
   2. zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
   3. wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
   4. konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, neurologii i rehabilitacji medycznej
   5. możliwość uczestnictwa w Terapii zajęciowej, w zależności od stanu zdrowia pacjenta

2345 zł
 • Dopłata za pokój jednoosobowy – opłata miesięczna1)

od 20 zł
 • Indywidualne usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze – 1 godzina opieki

wg cennika
 • Indywidualny program rehabilitacyjny

1) Dopłata w zależności od dostępności miejsc.


POBYT KRÓTKOTERMINOWY - OPIEKA WYTCHNIENIOWA

169 zł
 • Pobyt komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ – opłata za 1 dzień
   (minimalny czas pobytu 3 dni) obejmuje:
   1. całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i pielęgnacyjną
   2. zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
   3. wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
   4. konsultacje lekarza z zakresu chorób wewnętrznych

85 zł
 • Dopłata za pokój jednoosobowy – opłata za 1 dzień1)

od 20 zł
 • Indywidualne usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze – 1 godzina opieki

wg cennika
 • Indywidualny program rehabilitacyjny

1) Dopłata w zależności od dostępności miejsc.


POBYT DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ*

90 zł
 • Pobyt dla osoby towarzyszącej (zakwaterowanie i wyżywienie) - opłata za 1 dzień*
70 zł
 • Pobyt dla osoby towarzyszącej (zakwaterowanie) - opłata za 1 dzień


PROGRAMY POSTĘPOWANIA REHABILITACYJNO-LECZNICZEGO

PROGRAM PREWENCJI ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH

899 zł
 • Program komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ – opłata ryczałtowa
program 2 tygodniowy
(10 dni terapii)

1 299 zł
 • Program komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ – opłata ryczałtowa
program 3 tygodniowy
(150 dni terapii)

Każdy z powyższych programów obejmuje:
 • konsultację lekarza rehabilitacji medycznej
 • 1 konsultację dietetyka (ocena sposobu żywienia)
 • pakiet terapii indywidualnej:
- do 3 zabiegów fizykalnych dziennie 5 dni w tygodniu
- 30 min dziennie indywidualnych ćwiczeń z fizjoterapeutą 5 dni w tygodniu
- 30 min dziennie ćwiczeń z wykorzystaniem przyrządów 5 dni w tygodniu
- porcję suplementu w postaci napoju z zaleconą porcją aminokwasów rozgałęzionych (BCAA), podawaną 5 dni w tygodniu


PROGRAM PO UDARZE MÓZGU

4 199 zł
Program komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ – opłata ryczałtowa
– za pobyt 2-tygodniowy obejmuje2):

 •  całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i pielęgnacyjną
 •  konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu neurologii, rehabilitacji medycznej i chorób wewnętrznych
 •  1 konsultację dietetyka (zalecenia dietetyczne na czas pobytu w Ośrodku)
 •  zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym3)
 •  wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
 •  opiekę concierge
 •  pakiet terapii indywidualnej:
      - 90 minut dziennie pracy z fizjoterapeutą przez 5 dni w tygodniu
      - 30 minut dziennie terapii neurologopedycznej lub neuropsychologicznej przez 5 dni w tygodniu
 •  możliwość uczestnictwa w Terapii zajęciowej, w zależności od stanu zdrowia pacjenta

dopłata 300 zł
Rozszerzenie terapii indywidualnej o dodatkowe 30 minut dziennie pracy z fizjoterapeutą
przez 5 dni w tygodniu

dopłata 495 zł
Rozszerzenie terapii indywidualnej o dodatkowe 30 minut dziennie terapii neurologopedycznej
lub neuropsychologicznej przez 5 dni w tygodniu

2) Bez względu na liczbę realnie wykorzystanych usług fizjo- i terapeutycznych w trakcie trwania 2-tygodniowego cyklu programu opłata pozostaje stała.
3) Dopłata za pokój jednoosobowy (w zależności od dostępności miejsc) – pobyt 2-tygodniowy – 1 200 zł.


PROGRAM PO ZABIEGU WSZCZEPIENIA ENDOPROTEZY

3 695 zł
Program komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ - opłata ryczałtowa
– za pobyt 2-tygodniowy obejmuje2):

 •  całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i pielęgnacyjną
 •  konsultacje lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji medycznej
 •  konsultacje chirurgiczne w zakresie kontroli rany pooperacyjnej
 •  1 konsultację dietetyka (zalecenia dietetyczne na czas pobytu w Ośrodku)
 •  zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym3)
 •  wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
 •  opiekę concierge
 •  pakiet terapii indywidualnej:
      - 60 minut dziennie indywidualnej pracy z fizjoterapeutą przez 6 dni w tygodniu
      - do 2 zabiegów fizykoterapii przez 6 dni w tygodniu
 •  możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej, w zależności od stanu zdrowia pacjenta

dopłata 300 zł
Rozszerzenie pakietu rehabilitacyjnego o dodatkowe 30 minut dziennie indywidualnej
pracy z fizjoterapeutą oraz do 1 dodatkowego zabiegu fizykoterapii przez 6 dni w tygodniu

dopłata 500 zł
Rozszerzenie pakietu rehabilitacyjnego o dodatkowe 60 minut dziennie indywidualnej
pracy z fizjoterapeutą oraz do 2 dodatkowych zabiegów fizykoterapii przez 6 dni w tygodniu

2) Bez względu na liczbę realnie wykorzystanych usług fizjo- i terapeutycznych w trakcie trwania 2-tygodniowego cyklu programu - opłata pozostaje stała.
3) Dopłata za pokój jednoosobowy (w zależności od dostępności miejsc) – pobyt 2-tygodniowy - 1200 zł


KONSULTACJE LEKARSKIE I SPECJALISTYCZNE

150 zł
 • Konsultacja lekarza specjalizacji innej niż wymienione w usłudze podstawowej
100 zł
 • Konsultacja neuropsychologa / logopedy (bez pakietu rehabilitacyjnego)
120 / 320 zł
 • Konsultacja lekarza psychiatry / pakiet 3 konsultacji lekarza psychiatry
120 zł
 • Konsultacja dietetyka (zalecenia żywieniowe po zakończeniu pobytu w Ośrodku)


PAKIETY NEUROPSYCHOLOGICZNE / NEUROLOGOPEDYCZNE

529 zł
 • Pakiet NPS / LOG 10 - Konsultacja neuropsychologiczna + 9 spotkań terapeutycznych
999 zł
 • Pakiet NPS / LOG 20 - Konsultacja neuropsychologiczna + 19 spotkań terapeutycznych

Pakiet obejmuje serię spotkań terapeutycznych ze specjalistą: neuropsychologiem i/lub neurologopedą, w tym pierwsze z diagnozą, w postaci treningu zaburzonych funkcji tworzenia i rozumienia mowy, procesów uwagi i pamięci, zdolności wzrokowo-przestrzennych, planowania i kontroli złożonych czynności na materiale konkretnym i abstrakcyjnym.


KINEZYTERAPIA

Pakiety Minimalne4) 30 min terapii I A 10 dni ćwiczeń 675 zł
I B 20 dni ćwiczeń 1300 zł

Pakiety Podstawowe4)
OPTYMALNE
60 min terapii II A 10 dni ćwiczeń 1199 zł
II B 20 dni ćwiczeń 2199 zł

Pakiety Intensywne4) 90 min terapii III A 10 dni ćwiczeń 1499 zł
III B 20 dni ćwiczeń 2699 zł

Pakiety Maksymalne4) 120 min terapii IV A 10 dni ćwiczeń 1699 zł
IV B 20 dni ćwiczeń 3299 zł

4) Cena pakietu obejmuje konsultację oraz opiekę lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej oraz ustaloną w pakiecie ilość spotkań terapeutycznych z fizjoterapeutą.
Bez względu na liczbę realnie wykorzystanych zabiegów cena pakietu pozostaje stała.

- w schorzeniach neurologicznych indywidualne ćwiczenia pod okiem fizjoterapeuty obejmują: pracę metodami neurofizjologicznymi (PNF, NDT Bobath), ćwiczenia obniżające nadmierne napięcie mięśniowe, wzmacniające siłę mięśni, koordynacyjne, równoważne, prawidłowych wzorców ruchowych i oddechowe oraz pionizację i naukę chodzenia;

- w schorzeniach ortopedycznych indywidualne ćwiczenia pod kierunkiem fizjoterapeuty obejmują: pracę metodą terapii manualnej, ćwiczenia poprawiające zakres ruchomości, siłę mięśniową, zmniejszające ból, izometryczne, oporowe, koordynacyjne, równoważne i ogólnokondycyjne oraz pionizację, naukę i doskonalenie chodzenia.


POJEDYNCZE ZABIEGI TERAPEUTYCZNE

30 zł
 • Ćwiczenia w odciążeniu (30 min.)
25 zł
 • Grupowa terapia zajęciowa (30 min.)
70 zł
 • Kinezyterapia indywidualna (30 min.)
120 zł
 • Kinezyterapia indywidualna (60 min.)


PAKIETY FIZYKOTERAPEUTYCZNE5)

 • F1 - Pakiet Fizykoterapeutyczny10 dni /10 zabiegów1 zabieg / dzień129 zł
 • F2 - Pakiet Fizykoterapeutyczny10 dni /20 zabiegów2 zabieg / dzień229 zł
 • F3 - Pakiet Fizykoterapeutyczny10 dni /30 zabiegów3 zabieg / dzień329 zł
 • F4 - Pakiet Fizykoterapeutyczny10 dni /40 zabiegów4 zabieg / dzień399 zł

5) Pakiety fizykoterapeutyczne nie uwzględniają konsultacji lekarskiej i realizowane są wyłącznie od poniedziałku do piątku.
Bez względu na liczbę realnie wykorzystanych zabiegów cena pakietu pozostaje stała.


ZABIEGI FIZYKOTERAPII DOSTĘPNE W PAKIETACH F1-F2

 • Diatermia Krótkofalowa1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Elektrostymulacja1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Fonoforeza1 zabiegdo 5 min.21 zł
 • Galwanizacja1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Jonoforeza1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Kąpiel wirowa kończyn dolnych1 zabiegdo 15 min.20 zł
 • Kąpiel wirowa kończyn górnych1 zabiegdo 15 min.20 zł
 • Krioterapia miejscowa1 zabiegdo 3 min.16 zł
 • Laser1 zabiegdo 5 min.16 zł
 • Magnetoterapia1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Prądy DD1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Prądy interferencyjne1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Prądy Kotz’a1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Prądy Träbert’a1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Światłolecznictwo1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Tens1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Terapuls1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Ultradźwięki1 zabiegdo 5 min.20 zł


ZABIEGI FIZYKOTERAPII I MASAŻE REALIZOWANE POZA PAKIETAMI

 • Kąpiel sucha CO2 – THERAGAZ1 zabiegdo 20 min.30 zł
 • Masaż klasyczny – całego ciała1 masaż40 min.80 zł
 • Masaż klasyczny – jeden odcinek1 masaż15 min.30 zł
 • Masaż klasyczny pleców1 masaż25 min.50 zł
 • Masaż na fotelu masującym1 programdo 13 min.5 zł
 • Masaż pneumatyczny – BOA1 zabiegdo 20 min.25 zł
 • Masaż wibracyjny AQUAVIBRON1 masaż10 min.25 zł
 • Terapia skojarzona1 zabiegdo 10 min.27 zł
 • Plastrowanie dynamiczne
   (Kinesiology Tapping)
1 aplikacja1 aplikacjaod 25 do 50 zł


Cennik usług obowiązuje od 15 listopada 2016 r.

"Umowy zawarte przed dniem 15 listopada 2016 r. rozliczane będą na warunkach, na jakich zostały zawarte."

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Grupa Lux Med Sp. z o.o.

LUX MED Tabita Sp. z o.o.
ul. Długa 43
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 737 64 00
e-mail: tabita(at)luxmed.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
przez LUX MED Tabita Sp. z o.o. - Tabita.waw.pl
Strzałka do góry