Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. cookies

Cennik usług

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Tabita

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Tabita oferuje opiekę na najwyższym poziomie. Nasi lekarze i personel pomocniczy dbają o Pacjentów przez całą dobę, każdego dnia, opieka prowadzona jest według ustalonego planu pielęgnacyjnego, wskazań medycznych oraz indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta.

Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań i osobistych odwiedzin.

PDF
Tabita
Cennik usługPOBYT OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

4 990 zł
 • Pobyt komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ – opłata miesięczna obejmuje:
   1. całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i pielęgnacyjną
   2. zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym1)
   3. wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
   4. konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, neurologii i rehabilitacji medycznej
   5. możliwość uczestnictwa w Terapii zajęciowej, w zależności od stanu zdrowia pacjenta

od 25 zł
 • Indywidualne usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze – 1 godzina opieki

wg cennika
 • Indywidualny program rehabilitacyjny

1) Dopłata za pokój jednoosobowy (w zależności od dostępności miejsc) – opłata miesięczna – 2 500 zł


POBYT KRÓTKOTERMINOWY - OPIEKA WYTCHNIENIOWA

178 zł
 • Pobyt komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ – opłata za 1 dzień
   (minimalny czas pobytu 3 dni) obejmuje:
   1. całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i pielęgnacyjną
   2. zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
   3. wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
   4. konsultacje lekarza z zakresu chorób wewnętrznych

od 25 zł
 • Indywidualne usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze – 1 godzina opieki

wg cennika
 • Indywidualny program rehabilitacyjnyPOBYT DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ*

90 zł
 • Pobyt dla osoby towarzyszącej (zakwaterowanie i wyżywienie) - opłata za 1 dzień*
70 zł
 • Pobyt dla osoby towarzyszącej (zakwaterowanie) - opłata za 1 dzień


POBYT DLA OSÓB Z CHOROBAMI OTĘPIENNYMI

5 990 zł
 • Pobyt komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ – opłata miesięczna obejmuje:
   1. całodobową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną
   2. bogaty program zajęć aktywizacyjnych (np. muzykoterapia, choreoterapia, relaksacja, biblioterapia)
   3. zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym2)
   4. wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
   5. konsultacje neuropsychologa, neurologopedy oraz pielęgniarki koordynującej
   6. opiekę concierge

2) Dopłata za pokój jednoosobowy (w zależności od dostępności miejsc) – opłata za 1 dzień – 85 zł


PROGRAMY POSTĘPOWANIA REHABILITACYJNO-LECZNICZEGO

PROGRAM REHABILITACYJNY OGÓLNOUSTROJOWY

2 499 zł
Program komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ – opłata ryczałtowa
– za pobyt 2-tygodniowy (12 dni terapii) obejmuje3):

 •  wstępną i kończącą pobyt konsultację lekarza prowadzącego
 •  zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
 •  wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
 •  pakiet terapii indywidualnej:
      - do 2 zabiegów fizykoterapii dziennie 6 dni w tygodniu
      - 60 min dziennie indywidualnych ćwiczeń z fizjoterapeutą 6 dni w tygodniu

dopłata 400 zł
Rozszerzenie pakietu rehabilitacyjnego o dodatkowe 30 minut dziennie indywidualnej pracy z fizjoterapeutą o raz do 1 dodatkowego zabiegu fizykoterapii przez 6 dni w tygodniu

dopłata 800 zł
Rozszerzenie pakietu rehabilitacyjnego o dodatkowe 60 minut dziennie indywidualnej pracy z fizjoterapeutą oraz do 2 dodatkowych zabiegów fizykoterapii przez 6 dni w tygodniu

3) Dopłata za pokój jednoosobowy (w zależności od dostępności miejsc) – pobyt 2-tygodniowy – 1 250 zł.


PROGRAM PO UDARZE MÓZGU

4 390 zł
Program komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ – opłata ryczałtowa
– za pobyt 2-tygodniowy obejmuje4):

 •  całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i pielęgnacyjną
 •  konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu neurologii, rehabilitacji medycznej i chorób wewnętrznych
 •  1 konsultację dietetyka (zalecenia dietetyczne na czas pobytu w Ośrodku)
 •  zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym5)
 •  wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
 •  opiekę concierge
 •  pakiet terapii indywidualnej:
      - 90 minut dziennie pracy z fizjoterapeutą przez 5 dni w tygodniu
      - 30 minut dziennie terapii neurologopedycznej lub neuropsychologicznej przez 5 dni w tygodniu
 •  możliwość uczestnictwa w Terapii zajęciowej, w zależności od stanu zdrowia pacjenta

dopłata 400 zł
Rozszerzenie terapii indywidualnej o dodatkowe 30 minut dziennie pracy z fizjoterapeutą
przez 5 dni w tygodniu

dopłata 500 zł
Rozszerzenie terapii indywidualnej o dodatkowe 30 minut dziennie terapii neurologopedycznej
lub neuropsychologicznej przez 5 dni w tygodniu

4) Bez względu na liczbę realnie wykorzystanych usług fizjo- i terapeutycznych w trakcie trwania 2 - tygodniowego cyklu programu opłata pozostaje stała.
5) Dopłata za pokój jednoosobowy (w zależności od dostępności miejsc) – pobyt 2-tygodniowy – 1 250 zł.


PROGRAM PO ZABIEGU WSZCZEPIENIA ENDOPROTEZY

3 990 zł
Program komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ - opłata ryczałtowa
– za pobyt 2-tygodniowy obejmuje2):

 •  całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i pielęgnacyjną
 •  konsultacje lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji medycznej
 •  konsultacje chirurgiczne w zakresie kontroli rany pooperacyjnej
 •  1 konsultację dietetyka (zalecenia dietetyczne na czas pobytu w Ośrodku)
 •  zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym3)
 •  wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
 •  opiekę concierge
 •  pakiet terapii indywidualnej:
      - 60 minut dziennie indywidualnej pracy z fizjoterapeutą przez 6 dni w tygodniu
      - do 2 zabiegów fizykoterapii przez 6 dni w tygodniu
 •  możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej, w zależności od stanu zdrowia pacjenta

dopłata 400 zł
Rozszerzenie pakietu rehabilitacyjnego o dodatkowe 30 minut dziennie indywidualnej
pracy z fizjoterapeutą oraz do 1 dodatkowego zabiegu fizykoterapii przez 6 dni w tygodniu

dopłata 800 zł
Rozszerzenie pakietu rehabilitacyjnego o dodatkowe 60 minut dziennie indywidualnej
pracy z fizjoterapeutą oraz do 2 dodatkowych zabiegów fizykoterapii przez 6 dni w tygodniu

2) Bez względu na liczbę realnie wykorzystanych usług fizjo- i terapeutycznych w trakcie trwania 2-tygodniowego cyklu programu - opłata pozostaje stała.
3) Dopłata za pokój jednoosobowy (w zależności od dostępności miejsc) – pobyt 2-tygodniowy - 1250 zł


KONSULTACJE LEKARSKIE I SPECJALISTYCZNE

od 150 zł
 • Konsultacja lekarza specjalizacji innej niż wymienione w usłudze podstawowej
100 zł
 • Konsultacja neuropsychologa / logopedy (bez pakietu rehabilitacyjnego)
120 / 320 zł
 • Konsultacja lekarza psychiatry / pakiet 3 konsultacji lekarza psychiatry
120 zł
 • Konsultacja dietetyka (zalecenia żywieniowe po zakończeniu pobytu w Ośrodku)


PAKIETY NEUROPSYCHOLOGICZNE / NEUROLOGOPEDYCZNE

559 zł
 • Pakiet NPS / LOG 10 - Konsultacja neuropsychologiczna + 9 spotkań terapeutycznych
1059 zł
 • Pakiet NPS / LOG 20 - Konsultacja neuropsychologiczna + 19 spotkań terapeutycznych

Pakiet obejmuje serię spotkań terapeutycznych ze specjalistą: neuropsychologiem i/lub neurologopedą, w tym pierwsze z diagnozą, w postaci treningu zaburzonych funkcji tworzenia i rozumienia mowy, procesów uwagi i pamięci, zdolności wzrokowo-przestrzennych, planowania i kontroli złożonych czynności na materiale konkretnym i abstrakcyjnym.


KINEZYTERAPIA

Pakiety Minimalne6) 30 min terapii I A 10 dni ćwiczeń 675 zł
I B 20 dni ćwiczeń 1300 zł

Pakiety Podstawowe6)
OPTYMALNE
60 min terapii II A 10 dni ćwiczeń 1290 zł
II B 20 dni ćwiczeń 2390 zł

Pakiety Intensywne6) 90 min terapii III A 10 dni ćwiczeń 1610 zł
III B 20 dni ćwiczeń 2990 zł

Pakiety Maksymalne6) 120 min terapii IV A 10 dni ćwiczeń 1890 zł
IV B 20 dni ćwiczeń 3590 zł

6) Cena pakietu obejmuje konsultację oraz opiekę lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej oraz ustaloną w pakiecie ilość spotkań terapeutycznych z fizjoterapeutą.
Bez względu na liczbę realnie wykorzystanych zabiegów cena pakietu pozostaje stała.

- w schorzeniach neurologicznych indywidualne ćwiczenia pod okiem fizjoterapeuty obejmują: pracę metodami neurofizjologicznymi (PNF, NDT Bobath), ćwiczenia obniżające nadmierne napięcie mięśniowe, wzmacniające siłę mięśni, koordynacyjne, równoważne, prawidłowych wzorców ruchowych i oddechowe oraz pionizację i naukę chodzenia;

- w schorzeniach ortopedycznych indywidualne ćwiczenia pod kierunkiem fizjoterapeuty obejmują: pracę metodą terapii manualnej, ćwiczenia poprawiające zakres ruchomości, siłę mięśniową, zmniejszające ból, izometryczne, oporowe, koordynacyjne, równoważne i ogólnokondycyjne oraz pionizację, naukę i doskonalenie chodzenia.


POJEDYNCZE ZABIEGI TERAPEUTYCZNE

35 zł
 • Ćwiczenia w odciążeniu (30 min.)
30 zł
 • Grupowa terapia zajęciowa (30 min.)
75 zł
 • Kinezyterapia indywidualna (30 min.)
140 zł
 • Kinezyterapia indywidualna (60 min.)


PAKIETY FIZYKOTERAPEUTYCZNE7)

 • F1 - Pakiet Fizykoterapeutyczny10 dni /10 zabiegów1 zabieg / dzień129 zł
 • F2 - Pakiet Fizykoterapeutyczny10 dni /20 zabiegów2 zabieg / dzień229 zł
 • F3 - Pakiet Fizykoterapeutyczny10 dni /30 zabiegów3 zabieg / dzień329 zł
 • F4 - Pakiet Fizykoterapeutyczny10 dni /40 zabiegów4 zabieg / dzień399 zł

7) Pakiety fizykoterapeutyczne nie uwzględniają konsultacji lekarskiej i realizowane są wyłącznie od poniedziałku do piątku.
Bez względu na liczbę realnie wykorzystanych zabiegów cena pakietu pozostaje stała.


ZABIEGI FIZYKOTERAPII DOSTĘPNE W PAKIETACH F1-F2

 • Diatermia Krótkofalowa1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Elektrostymulacja1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Fonoforeza1 zabiegdo 5 min.21 zł
 • Galwanizacja1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Jonoforeza1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Krioterapia miejscowa1 zabiegdo 3 min.16 zł
 • Laser1 zabiegdo 5 min.16 zł
 • Magnetoterapia1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Prądy DD1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Prądy interferencyjne1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Prądy Kotz’a1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Prądy Träbert’a1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Światłolecznictwo1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Tens1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Terapuls1 zabiegdo 15 min.16 zł
 • Ultradźwięki1 zabiegdo 5 min.20 zł


ZABIEGI FIZYKOTERAPII I MASAŻE REALIZOWANE POZA PAKIETAMI

 • Kąpiel sucha CO2 – THERAGAZ1 zabiegdo 20 min.30 zł
 • Masaż klasyczny – całego ciała1 masaż40 min.80 zł
 • Masaż klasyczny – jeden odcinek1 masaż15 min.30 zł
 • Masaż klasyczny pleców1 masaż25 min.50 zł
 • Masaż na fotelu masującym1 programdo 13 min.5 zł
 • Masaż pneumatyczny – BOA1 zabiegdo 20 min.25 zł
 • Masaż wibracyjny AQUAVIBRON1 masaż10 min.25 zł
 • Kąpiel wirowa kończyn dolnych1 zabiegdo 15 min.20 zł
 • Kąpiel wirowa kończyn górnych1 zabiegdo 15 min.20 zł
 • Terapia skojarzona1 zabiegdo 10 min.27 zł
 • Plastrowanie dynamiczne
   (Kinesiology Tapping)
1 aplikacja1 aplikacjaod 25 do 50 zł


Cennik usług obowiązuje od 5 kwietnia 2018 r.

"Umowy zawarte przed dniem 5 kwietnia 2018 r. rozliczane będą na warunkach, na jakich zostały zawarte."

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Grupa Lux Med Sp. z o.o.

LUX MED Tabita Sp. z o.o.
ul. Długa 43
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 737 64 00
e-mail: tabita(at)luxmed.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
przez LUX MED Tabita Sp. z o.o. - Tabita.waw.pl
Strzałka do góry